Homeopatins grunder

Har du besvär som inte vill ge med sig. Känner du att du inte mår riktigt bra fysiskt eller psykiskt. Homeopati är en metod som behandlar de bakomliggande orsakerna till sjukdom. Man använder sig av ”energimediciner” som kommer från växt-, djur- eller mineralriket. Det handlar alltså mer om fysik än kemi. Man tänker sig att medlets kraft balanserar upp kroppens kraftfält som hamnat i obalans.

Man hänger inte upp sig så mycket på sjukdomens namn utan tittar mer till symptomen som patienten lider av. Man tar även hänsyn till patientens livssituation. Det homeopatiska medlet behandlar inte bara det specifika problemet patienten har utan hela människan. Man kan säga att medlet stimulerar kroppen till att starta en självläkning.

Samma ”sjukdom” kan manifestera sig på flera olika sätt och de sammantagna symptomen kan variera och därigenom peka på olika medel för till synes samma åkomma. Genom en grundlig anamnes kan ett passande medel som stämmer överens med symptomen bestämmas.

Medlen har egenskapen att de efter ett tag kan framkalla olika symptom hos en frisk människa. Då du slutar ta medlet försvinner dock symptomen ganska omgående. Inom homeopatin tänker man sig då att om man hittar rätt medel som stämmer överens med patientens symptom så kommer medlets symptom att mota bort de ”sjuka” symptomen och därmed ta deras plats hos patienten. Då patienten är klar med kuren försvinner även symptomen som kommer sig av medlens symptom.

Eventuellt inställer sig då nya symptom varvid man får göra en ny anamnes och eventuellt sätta in ett nytt passande medel. På detta sätt kan man få fortsätta ett tag men till slut kommer man i mål. Ibland kan dock patienten känna sig frisk redan efter ett medel.

Samuel Hahneman, homeopatins fader menade att endast ett medel skulle användas för att behandla en viss åkomma, det gällde alltså att hitta det ultimata medlet. Senare vid återbesök följer man eventuellt upp med ett annat medel efter ny anamnes. Homeopater som jobbar på detta sätt kallar sig klassiska homeopater.

Det finns dock de som trots det jobbar med en mix av medel. Det rör sig då om en blandning av flera enkelmedel, dessa medel kallas komplexmedel. Det brukar då röra sig om en blandning av fyra till sex olika enkelmedel med liknande egenskaper. Då man använder sig av dessa medel så brukar terapeuten mer inrikta sig på själva sjukdomen än på symptomen.

Komplexmedel är avsedda för olika åkommor till exempel vissa för magåkommor andra för psykiska problem och så vidare. Att Hahneman inte godkände så kallade komplexmedel behöver inte betyda att de inte fungerar. De har dock inte genomgått samma tester på grupper av människor för att se vilka symptom de verkligen ger upphov till, det är mer en chansning att det borde fungera. Enligt Hahneman kan man dock endast kalla sig homeopat om man använder sig av ett medel i taget.

I Europa är homeopati en av de största alternativa behandlingsformerna. Engelska kungahuset har sedan länge haft sin egen homeopat. I Frankrike ersätts homeopati av den allmänna sjukförsäkringen och en tredjedel av landets läkare är även homeopater. I Indien, där homeopati är mycket stort, har man till och med en homeopatiminister. Dagens mest kände homeopat greken George Vithoulkas erhöll år 1966 Right Livelihood Award (även kallat ”Alternativa nobelpriset”).