Ett besök tar runt en timme. Först gör jag en anamnes där jag ställer ett antal frågor för att ta reda på vilka besvär (symptom) du eventuellt har förutom huvudproblem du söker för. En process för att komma fram till vilket/vilka medel som stämmer bäst med de symptom du uppvisar.

Till sin hjälp har man då boken Materia medica vilken anger symptomen de olika medel har i sin beskrivning. Inte sällan kommer man fram till att flera medel är tänkbara, därför testar man slutligen vilket medel just din obalans reagerar bäst på (finns olika tillvägagångssätt för detta).

Efter några veckor hörs vi igen och följer upp utvecklingen. Eventuellt behövs ett återbesök göras.

Första besöket kostar 1 000 kronor. Återbesök kostar 500 kronor.
Betalning sker kontant eller med Swish.