Tills vidare tar jag endast 500 kr för förstagångsbesöket.

(ordinarie pris 1000 kr)

Eventuella återbesök kommer fortsatt att ha sitt ordinarie pris på 500 kr.